BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".

Werkwijze

Een afspraak kan telefonisch of per mail worden overeengekomen.
Hiervoor is geen doorverwijzing van de huisarts vereist.  

Aan het begin van de eerste afspraak krijgt u een uitgebreid intake/anamnese gesprek.
Hierin kunnen  wensen, klachten, ongemakken  en hulpvraag besproken worden.
Er zijn verschillende soorten behandelingen, dus verschillende invalswegen om aan
en wens of klacht/ hulpvraag tegemoet te komen.   
Er wordt een behandelaanpak voorgesteld voor dat moment.

Er wordt in samenspraak beslist.
Rekening houdend met het informed consent: dat inhoudt, de client uitleg geven over wat en waarom,
wel of niet het soort behandeling die ik kan uitvoeren van toepassing kan zijn op de hulpvraag en er
toestemming ervoor te hebben van de client.

Ook wordt er een behandelovereenkomst getekend bij de eerste afspraak.
Bij de vervolgafspraken wordt altijd gekeken naar de afgelopen periode en de situatie van het moment.
Dit is in plaats van een behandelpla voor een bepaalde langere tijd.
Na de behandeling wordt er gegeken wat de gepaste termijn is om een vervolgafspraak in te plannen.
Iedere behandeling heeft zijn uitwerking en integratie nodig en dat kost tijd. 

Ik luister met aandacht, tegelijkertijd neem ik waar en stel ik vragen om voor mezelf en de client een samenhangend geheel te kunnen krijgen. 

Ik kijk, neem waar en denk vanuit de Ayurvedische visie maar met ook de westerse medische, psychosociale achtergrond. Ik kijk vanuit de elementen en handel daar ook naar. 
Observerend naar de eigenschappen van de client, fysiek, mentaal, psyche.
Indien ik het nodig acht neem ik de polsdiagnose en tongdiagnose af. 

Tijdens de behandeling werken we in stilte. Alleen het hoognodige kan gezegd worden.
Mijn handen volgen het lichaam... ze geven extra aandacht en techniek of medicijn waar nodig is.
Mijn handen volgen niet alleen het lichaam, maar zorgen ook dat de ontvanger mag ontvangen met aandacht. Lichaam, geest en ziel wordt in de behandeling betrokken. Het maakt bewust van wat is. Ik neem waar, behandel met de kennis en ervaring die ik heb en zie of het kloppend en passend is ... 

Ik ben therapeut en geen ontspanningsmasseur.
Dat wil zeggen, ik pak aan wat er gedaan moet worden. Gewoon zoals het is in eenvoud.
Het lichaam verteld, soms wordt dat wat zich in het hier en nu aandient als niet plezierig ervaren.
Innerlijk is er dat weten dat dit wel de weg is naar verandering en heling.
Grenzen opzoeken en er binnen blijven, dan kan er ruimte ontstaan....op ieder niveau.


Na de behandeling is er altijd de ruimte om te reflecteren:
Indien wenselijk deel ik mijn bevindingen en geef hiervoor adviezen.
Dit kan in de vorm van kruiden /supplementen/oefeningen..
Soms is het fijn om na de behandeling weinig woorden te gebruiken.
.
Het veda pulse systeem zet ik in wanneer ik een bevestiging wil hebben voor de constitutie van client, op dat moment, en op welke manier de klacht behandeld zou kunnen worden. Belangrijk zijn hierin voor mij onder andere  de uit balans zijnde subdosha's en de elementen.

Het leven is vol beweging, zoals golven in de zee. Wij bewegen mee op de golven in ons bootje.
Soms vallen we er uit... en hebben we soms hulp nodig om weer in ons eigen bootje te klimmen.
Op het moment dat we weer in ins eigen bootje zijn kan de therapie afgerond worden, voor dat moment.


Het kan zijn dat ik na 1 of meerdere behandelingen van mening ben dat er nog een aanvullende therapie of een andere therapie helpend kan zijn. Een therapie die ik niet kan bieden. Dan zal ik dat aan de client voorleggen.

In ons centrum Hypericon centrum integratieve geneeskunde werken we met diverse therapeuten met ieder zijn/haar eigen diciplines. Dit is een groot voordeel ook voor de client. 
We kunnen als therapeuten samenwerken met en voor de client of doorverwijzen naar een collegatherapeut. Of (terug) verwijzen naar de huisarts.

Praktische zaken:
*De client wordt gevraagd een eigen (oud) laken of grote handdoek mee te brengen om op de liggen en 2 extra handdoeken om het lichaam af te dekken. Dit in verband met de Covid hygiene regels.
Mocht u dit niet hebben of vergeten zijn dan kunt u een eco wolvlaslaken aanschaffen die in de praktijk aanwezig zijn. Deze zijn herbruikbaar en wasbaar. Kosten voor een breed laken:€ 5,00 en een smal laken: €2,50.
*Facturen/ declaratienota's worden in principe uitgeschreven na iedere behandeling of na een aantal behandelingen in dezelfde maand. 
*Op de factuur wordt vemeld: de naam van de client die werkelijk is behandeld, de data welke u ook daadwerkelijk bent geweest en voor welke behandeling en tijdsduur.
*Betaling kan contact, pin of achteraf per bank met IDeal betaallink.
(voor betalen achteraf betaald u €0.50 extra)

NB: De therapieen die worden aangeboden zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde.
In de praktijk komt het veel voor indien er klachten zijn deze eerst via de alternatieve weg te behandelen.
Evenals alle reguliere onderzoeken al zijn gedaan en er niets concreets gevonden is maar de klachten die blijven.

Als CAT-therapeut beloof ik te handelen via deze beroepscode.

Namasté

Formulieren:
Hygiene praktijk reglement
Algemene voorwaarden
Behandelovereenkomst
Toestemmingsformulier minderjarigen

Privacy verklaring
Klacht en tuchtregeling