BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".Adem en Ontspannings Therapie

Adem- en ontspanningstherapie bevordert langs de natuurlijke weg een diep ontspannen van het hele lichaam en een makkelijke, vrije adembeweging.

Prana is het Ayurvedische begrip voor je levensstroom en deze is ten nauwste verbonden met de ademhaling. Zuurstof is onze belangrijkste bron van Prana en daarmee cruciaal voor een optimaal functioneren van het lichaam. Zonder Prana sterft het lichaam. Zonder voedsel sterft men na maanden, zonder vloeistof is het een kwestie van dagen, zonder lucht is het een kwestie van minuten. Dit geeft aan hoe een mankerend adempatroon vergaande consequenties kan hebben voor functioneren van het lichaam.

Een goede gezondheid is alleen mogelijk als we in de eerste plaats volledig en vrij ademen. We hebben zuurstof nodig om ons bloed te zuiveren en afvalstoffen te verbranden. Als we niet voldoende zuurstof binnenkrijgen, krijgen we klachten zoals: vermoeidheid, slechte concentratie, hoofdpijn en andere klachten. In de Ayurveda is Prana levenskracht; de energie achter de adem.

Als we onze adem leren beheersen krijgen we toegang tot grote levensenergie. Er is een directe relatie tussen de adem, de geest en je functioneren als mens.
Ademtherapie is niet het corrigeren van een verkeerde ademhaling.
U krijgt mogelijkheden aangeboden om te laten voelen hoe het ademen makkelijker kan. Uitgangspunt is de kwaliteit van de adembeweging.

Door de toename van levensenergie tijdens een sessie komt er ruimte voor inzicht en kunnen bevrijdende inzichten en realisaties de plaats innemen van beperkende overtuigingen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een beter inzicht in je zelf, meer de spanning de baas te zijn, en daardoor een betere kwaliteit van leven. Minder last van klachten, en acceptatie van niet omkeerbare processen.

Klachten en problemen waarbij adem- en ontspanningstherapie wordt toegepast: Spanningsgerelatiseerde klachten, psychische klachten, functionele problemen van houding, adem en beweging.
Gespannenheid, Stressklachten
Hyperventilatieklachten
Ademproblemen: benauwdheid of kortademigheid
Angst, angststoornis, paniek
Psychosomatische klachten
Hoofdpijn
Slaapproblemen
Buikklachten
Vermoeidheid
Burn-out, overspanning

Werkwijze:
Na een intakegesprek volgen er 4 sessies. Tijdens deze sessies wordt er  een goed beeld van het niveau van de problemen gekregen en kan vaststellen of de klachten met (over) spanning te maken hebben, van lichaam of geest, of dat er iets anders aan de hand is.

De mogeljkheden die u krijgt aangeboden waardoor het ademen makkelijker kan kunnen in de vorm zijn van: ademhalingstechnieken, lichaamshouding, lichaamsbewegingen. De lichaamsbewegingen kunnen liggen, zittend of staand zijn. Ontspannings technieken, visualisaties en ook  kunnen er  zachte bewegingen aangereikt krijgen aan u lichaam waardoor u meer ruimte en ontspanning zult ervaren.

Na vier keer zal er beoordeeld worden of er meer ontspanning is ervaren en of evt de klachten verminderd of verdwenen zijn. Wanneer er sprake is van over- spanning kan gekozen worden voor nog enkele vervolgsessies, of er kan u advies gegeven worden voor een eventuele doorverwijzing. Dat kan ook in de vorm zijn van: Therapie, Massage, Beweging, Yoga, Tai chi en dergelijke.
Door de aangereikte technieken en oefeningen zult zich meer bewust worden van uw lichamelijke en mentale gespannenheid en leert hiermee om te gaan, om op alle niveaus te ontspannen. En in staat zijn, zonodig, deze in het dagelijkse leven zelf te onderzoeken en te corrigeren of te accepteren.
 

Eventueel kan er een verslag worden gedaan aan uw doorverwijzer.

Kosten en tijd:
€ 90,00 (60 minuten)

 

Afspraak maken adem en ontspanningstherapie