BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".

Overzicht vergoedingen 2016

Bericht van de beroepsvereniging voor de consument: Hieronder treft u een overzicht aan van zorgverzekeraars die alternatieve consulten zeggen te vergoeden.

Let op,

Vele zorgverzekeraars zijn doende om via eigen regels therapeuten te beperken en/ of uit te sluiten van vergoedingen puur uit budget motieven. Het gaat deze zorgverzekeraars meer om kosten te reduceren dan aan uw zorgwens tegemoet te komen. Ook wordt het u in veel gevallen niet meer toegestaan om uw eigen therapeut uit te zoeken. Let goed op of uw eigen therapeut wel vergoed wordt. Verder willen een aantal verzekeraars invloed uitoefenen op de behandeling, hierdoor bestaat de kans dat de oorspronkelijkheid van de behandeling verloren gaat. Dit is niet in het belang van de cliënt, u! Gevolg: Steeds minder therapeuten worden vergoed. DAT IS NIET IN UW BELANG.

Voor de aanvullende polis van 2017 dient u daarom zeer waakzaam te zijn, wij verwachten dat de helft van alle therapeuten in ons vakgebied op termijn door de grote zorgverzekeraars zullen worden uitgesloten van vergoedingen.

ADVIES VOORDAT U EEN AANVULLENDE VERZEKERING AFSLUIT:

A.Kijk naar de totale jaarpremie.

B.Kijk hoeveel u per jaar voor alternatieve geneeswijzen vergoed krijgt.

C.Kijk naar het verschil tussen premie en maximale vergoeding.

D.Informeer bij de zorgverzekeraar of uw therapeut voor welke werkvorm vergoed krijgt

E.Laat dat telefonisch antwoord per email aan u bevestigen. Doe dit voor 1 januari!

F.Realiseer u dat u veelal goedkoper uit bent zonder aanvullende verzekering door de premie op tesparen totdat u het werkelijk nodig heeft.

G.Realiseer u dat wanneer u naar uw huisarts gaat en u krijgt een recept voor de apotheek u de eerste€ 385 zelf moet betalen. Kunt u beter besteden in vele gevallen aan een BATC natuurgeneeskundige.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van onderstaande informatie. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van uw zorgverzekeraar.

Bericht voor zorgverlener:

In verband met de verscheidenheid aan aanvullende pakketten, maar ook de keuze van sommige verzekeraars om de erkenning van goed gekwalificeerde therapeuten te minimaliseren, adviseren wij u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van uw behandeling.

De beste polissen kunt u bij uw BATC therapeut opvragen.


Lijst van Zorgverzekeraars welke aangeven alternatieve behandelingen te vergoeden.

klik hier