BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".


Klacht en Tuchtregeling

Mirre praktijk voor Ayurveda & Natuurlijke Geneeskunde is aangesloten bij beroepsvereniging CAT vergoedbaar en GAT geschillencommisie.
Als CAT vergoedbaar therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. 

*Ik hoop mijn werk altijd naar behoren te kunnen doen. En doe mijn best om te helpen bij de gevraagde hulpvraag.
Heb je een klacht? Daar wil ik graag van leren en maak het bespreekbaar.
Komen we er niet uit dan kunt u met de klacht melding doen bij Gatgeschillen.nl.
Zie hier voor het reglement.

          
       
 “Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/”  Gat geschillenreglement
 

Hier vind u informatie over de Algemene Voorwaarden en de Behandelovereenkomst.


*Als de cliënt minderjarig is dan heeft de therapeut voor behandeling altijd toestemming nodig van (beide) ouders/verzorgers d.m.v. een minderjarigen toestemmingsformulier.