BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".Shambhala MDH

Shambhala Multidimensional Healing is, net als bijvoorbeeld Reiki, een healingsysteem. Hiermee leer je onder andere helende energie naar jezelf of naar anderen te sturen. Liefde en vrijheid zijn de uitgangspunten van Shambhala. Liefde voor jezelf en een aangeboren besef van verbondenheid met de gehele schepping. Vrijheid van alles wat in de weg staat van dat besef. Vrijheid om te weten wie je bent en ook om in jouw leven kracht, eenheid en meesterschap in te stappen.

Het doel van Shambhala MDH

Shambhala is in er in de eerste plaats voor jezelf en voor je eigen ontwikkeling en bewustzijnsgroei. Hierbij kunnen allerlei aspecten aan de orde komen, zoals het loskomen van oude patronen, overtuigingen of angsten en het ontdekken en ontwikkelen van je eigen licht en kracht. Daarnaast kun je met Shambhala-energie jezelf en anderen healen, energie geven.
Het doel is in eerste plaats niet het leren behandelen van jezelf en anderen, maar eerder een persoonlijke bewustzijnsverbreding die wanneer je je afstemt op de Shambhala energie teweeg brengt.
Met als doel meester te worden en zijn over je eigen leven. Niet dat je dan gevrijwaard bent van moeilijkheden en ziektes in je leven. Het leert je dat je iedere keer weer een keuze hebt hoe hier mee om te gaan in contact met jezelf.
Door je te verbinden met de energie van Shambhala vindt er een verruiming van je bewustzijn plaats, waardoor je meer in balans en in je eigen kracht komt te staan. Ieder bewandelt hierin zijn eigen pad en hoe meer je je eigen pad bewandelt, hoe meer je je herinnert wie je werkelijk bent. Dit is het proces van heel-wording (healing).

Shambhala baseert zich op het originele Reikisysteem en voegt er iets aan toe. Net als bij Reiki, is het kosmische liefdevolle energie, die je helpt jezelf en anderen te helen. Een Shambhala-behandeling duurt meestal korter dan een Reiki-behandeling, omdat de energie van een hogere frequentie is. Jezelf helen en dus jezelf en anderen behandelen is één van de mogelijkheden die je verkrijgt door Shambhala te leren. Het hoofddoel van een inwijding in Shambhala is echter je in contact te brengen met jezelf en met hogere energieën die je verrijken en je spirituele groei stimuleren. Door Shambhala te leren maak je het mogelijk dat meer helende energie op aarde komt.


Behandelingen met Shambhala

Het werken met Shambhala is werken met licht en liefde. Tijdens een behandeling wordt op energieniveau gewerkt. Deze energie bevindt zich overal om ons heen, en ook wij zijn er uit opgebouwd. Wanneer er in ons lichaam een blokkade bevindt, kan zich dat uiten in lichamelijke, emotionele of energetische klachten.

Door de harmoniserende werking van Shambhala ontstaat rust in het lichaam, zowel op fysiek, emotioneel als spiritueel niveau en wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd/ geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat tijd, ruimte en energie voor nieuwe inzichten en mogelijkheden om veel dingen in je leven in eigen hand te nemen. Een behandeling kan zorgen voor meer balans en levensvreugde. Klachten op fysiek, emotioneel en energetisch niveau, zoals angsten of pijnklachten, kunnen sterk verminderen of soms zelfs oplossen.
Shambhala behandelingen werken op het totale zijn van de ontvanger. Eventuele genezing wordt hierbij ondersteund en helpt ook oude overtuigingen, negatieve gedachtengangen, (negatieve) emoties te verwerken en los te laten. Tenslotte kan het licht zich meer gaan verspreiden.
 

Afspraak maken Shambhala MDH
 

Inwijdingen/initiatie Shambhala Multi Dimensional Healing

Er zijn 4 graden van inwijding in de Shambala.
De eerste graad houdt in dat je jezelf en anderen op een directe manier- door je handen op te leggen- genezende energie kunt laten toekomen.
De tweede graad Shambala stelt je in staat op afstand mentale genezingsenergie naar mensen, dieren, situaties en plaatsen te struren. Er worden enkele symbolen aangereikt om dit mogeliijk te maken.
De derde graad Shambala omvat meer symbolen en stelt je in staat om te beginnen met inwijdingen voor de eerste graad.
De vierde graad Shambala is de Master graad. Master worden betekent werkelijk: meester worden in en over je eigen leven in afstemming met het hoger bewustzijn/ hoger Zelf.

Wat gebeurt er tijdens een initiatie?
Tijdens de initiatie worden verschillende energiekanalen en energie centra's (chakra's) geopend. Tijdens de eerste inwijding met namen de kruinchakra, het derde oog chakra, het keelchakra en het hartchakra geopend.
Door initiatie worden deze energiekanalen weer geopend, waardoor Ki oftwel Prana ongehinderd door je lichaam kan stromen. De energie kanalen kunnen grotere gemaakt worden door meditaties, pranayama zodat je meer effectiever de Ki/ Prana kunt doorgeven.

Waarom is een initiatie nodig?
De energiebanen van ons lichaam zijn door de jaren heen langzaam dicht geslibt door opkroppen en ontkennen van emoties en gevoelens. Overtuigingen, jachtige levensstijl, opvoeding, gebeurtenissen en dieet dragen daaraan bij.


Wil je ingewijd worden? Tijdens een prive consult of Shambhala MDH Training weekend

Neem contact op.